Diensten

FLorijn huisvesting geeft onafhankelijk en kwalitatief goed advies. U kunt FLorijn onder meer inzetten voor:

Vastgoedontwikkeling

Florijn huisvesting adviseert bij vastgoedontwikkelingsvraagstukken. Dit altijd vanuit een actieve en initiërende rol gericht op kansen zien, vinden en mogelijk maken. Florijn huisvesting kan ingezet worden in de initiatief- en planfase om projecten van de grond te krijgen en of ook uit te ontwikkelen.

Projectmanagement

FLorijn huisvesting is goed in het uitvoeren van projectmanagement. Wij zijn in staat projecten te realiseren binnen vooraf gestelde randvoorwaarden ten aanzien van begroting, projectplanning en kwaliteit. Wij hechten veel belang aan communicatie met belanghebbenden zowel binnen als buiten de organisatie.

Advisering bij (ver)huur en (ver)koop van vastgoed

Levert vastgoeddiensten aan particulieren en ondernemers als ook (overheids)instellingen.

Vastgoedbeheer 

Veel vastgoedeigenaren, woningcorporaties en gemeentelijke overheden hebben te maken met onroerend goed dat niet meer in de corebusiness past en/of onderbelicht is qua vastgoedbeheer (leegstand, huurders en onderhoudsplanning). Terwijl het van belang is om hier proactief mee om te gaan, zodanig dat onder meer de waarde en ook de leefbaarheid wordt verbeterd. FLorijn ondersteunt hierin door huurders en eigenaren te begeleiden, overeenkomsten te sluiten en te zorgen voor een juiste match tussen partijen en gebouwen.

Interimwerkzaamheden

FLorijn biedt een professionele oplossing voor situaties waarin extra kennis en menskracht nodig is. Door onze expertise en ervaring vinden we snel onze weg in een organisatie en kunnen wij worden ingezet op projectbasis.