Privacy statement

Verwerking van persoonsgegevens conform AVG
Om een afspraak te maken of uw vragen te kunnen beantwoorden, heeft FLorijnhuisvesting.nl persoonlijke / bedrijfsgegevens van u als bezoeker nodig. Dit betreffen gegevens zoals uw (bedrijfs)naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke / bedrijfsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Natuurlijk respecteren we daarbij jouw privacy en verstrekken we jouw gegevens niet aan derden. FLorijnhuisvesting.nl zal geen gegevens van geregistreerde en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. In de hele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Florijn huisvesting houdt hier rekening mee.

Florijn huisvesting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Florijn huisvesting heeft uw persoonsgegevens eventueel nodig om:

  • Betalingen te kunnen afhandelen
  • Contact met u te kunnen opnemen als dat nodig is voor onze dienstverlening
  • U op de hoogte te houden van ontwikkelingen
  • U te consulteren

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@florijnhuisvesting.nl. FLorijn huisvesting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

FLorijn huisvesting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FLorijn huisvesting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FLorijn huisvesting via info@florijnhuisvesting.nl.
 

Cookies
FLorijnhuisvesting.nl gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken voor bezoekers, om het gebruik van de website te analyseren en om daarmee de website te optimaliseren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist. Als u geen cookies wenst te ontvangen kunt u dit aangeven in het hulpprogramma van uw internetbrowser.

Privacyverklaring
De door FLorijnhuisvesting.nl beschikbaar gestelde informatie mag uitsluitend door de bezoeker worden gebruikt. De bezoeker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken en/of verspreiden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLorijnhuisvesting.nl is het de bezoeker of een derde niet toegestaan een koppeling, deep link of gateway aan te brengen tussen de website(s) van FLorijnhuisvesting.nl en enige andere (internet) webiste, (meta) search engine of computer netwerk. Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom op de FLorijnhuisvesting.nl website en daarvan afkomstige informatie bij FLorijnhuisvesting.nl. Dit houdt in dat er niets aan de FLorijnhuisvesting.nl. website en mobiele diensten en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven zonder toestemming van FLorijnhuisvesting.nl. niet is toegestaan.